Go back to Job Openings

Coop Norge - Lead Integration Architect

Oslo, Norway

DescriptionVi har store ambisjoner om å forandre dagligvarebransjen slik vi kjenner den gjennom innovative, digitale løsninger og utvider teamet vårt med en Lead Integration Architect - vil du være med på reisen?

Det har aldri vært mer spennende å jobbe i dagligvarebransjen, og i Coop jobber vi målrettet med å være kundens og medeieres førstevalg. For å etterkomme stadig nye behov fra samfunnet og våre kunder satser vi stort på teknologi og digitalisering på tvers av organisasjonen - vi både tør å utvikle og ta i bruk nye, innovative digitale løsninger som helautomatiserte lagre, ubemannede butikker og bruk av AI/ML til en rekke ulike formål for å nevne noe. Vi i avdelingen Prosess og virksomhetsarkitektur har ansvar for å sikre en helhetlig og bærekraftig utvikling gjennom riktige valg i henhold til muligheter, målbilder og strategi. Som en av landets største dagligvareaktører har vi en rekke forretningskritiske systemer som gradvis flyttes til moderne, skybaserte løsninger, og dette øker også behovet for personer som evner å forstå teknologisk helhet og hvordan disse systemene skal fungere sammen på en bærekraftig måte i et landskap i konstant endring. For å sikre dette styrker vi nå avdelingen med en Lead Integration Architect.


Som leder for integrasjonsarkitektur i Coop vil du ha ansvaret for å definere målbildet for alle Coops integrasjonsapplikasjoner og at disse til enhver tid står i tråd med forretningens strategiske behov og mål. Stillingens sentrale karakter er helt avgjørende for i hvilken grad Coop lykkes med sine teknologiske virksomhetsmål, og vi er derfor på utkikk etter en person som har resultater å vise til som er i tråd med våre egne ambisjoner. Du vil ha en helt sentral rolle i vår visjon om å bli en teknologiorganisasjon, og sammen med forretningsmessige og tekniske nøkkelpersoner og beslutningstagere, interne integrasjonsteam, partnere/leverandører og eksterne forretningsforbindelser vil vi gi deg både mandat, ressurser og andre nødvendige forutsetninger for å lykkes.


Ansvarsoppgaver/aktiviteter du vil møte på:

 • Ansvar for å ivareta Coops overordnede integrasjonsarkitektur, herunder jobbe med strategi, målarkitektur, roadmap og integrasjonsarkitektur som fagdomene i samarbeid med virksomhets/løsningsarkitekter, tekniske eksperter og ledere innen IT
 • Samarbeide tett med internt integrasjonsteam og sammen definere hva og hvordan ulike integrasjoner skal bygges og vedlikeholdes
 • Fungere som en fagekspert og go-to ressurs innenfor integrasjonsarkitektur på tvers av selskapet gjennom å kjenne til og ha en interesse for nye praksiser, teknologier og trender, og hvordan disse kan benyttes for å nå relevante mål
 • Bidra med å holde organisasjonen oppdatert på relevante referanser og relasjoner til andre selskaper med lignende behov som Coop
 • Kontinuerlig evaluere eksisterende integrasjoner og hvordan disse skal forbedres i henhold til beste praksiser innenfor feltet, samt lede for gjennomføringen av dette
 • Bistå integrasjonsteamet med å utvikle gode prosesser og verktøy for drift, forvaltning og overvåkning av Coops aktive integrasjoner og APIer
 • Sammen med informasjonsarkitekt, sikkerhetsarkitekt og andre relevante ressurser rådgi hvordan Coops informasjon på en trygg og effektiv måte kan tilgjengeliggjøres for interne og eksterne konsumenter (herunder interne/eksterne brukere, interne og eksterne applikasjoner og tjenester)


Vi tror dette kan være deg:

 • Sterke resultater å vise til i lignende roller og leveranser fra store og komplekse distribuerte applikasjoner og systemer
 • Erfaring med ulike integrasjonsmetoder og teknologier for moderne virksomheter (Pub Sub, Event Streaming, message routing, api gateways og/eller lignende)
 • Analytisk og helhetsorientert med god organisasjonsforståelse, med evner til å forstå komplekse forretningsprosesser og verdikjeder
 • Initiativrik, fleksibel og med høy gjennomføringsevne, og du finner relasjonsbygging og faglig ledelse naturlig og givende
 • Erfaring med å levere cloud native-prosjekter som baseres på microtjenestearkitektur og bruk av tilhørende verktøy som Kubernetes, Docker, tjenester og API-modeller (OpenAPI, Swagger)
 • Erfaring med å lede prosjekter og teknisk innovasjon av kompleks karakter gjennom smidig arbeidsmetodikk som legger til rette for kontinuerlig iterasjon og forbedring
 • Hands-on erfaring med ulike database-/lagringsteknologier samt forståelse for batch-orientert integrasjon basert på ETL/ELT
 • Erfaring med web og defacto-standarder som SOAP, REST, JSON-api, Odata og andre relevante teknologier


Kvalifikasjoner:

 • Minimum 7 års erfaring innen integrasjonsarkitektur og/eller lignende roller og ansvarsområder
 • Høyere utdanning innenfor relevant fagfelt (bachelor, master eller lignende) eller spesielt relevant arbeidserfaring
 • Solide skriftlige og muntlige formidlingsevner på engelsk (norsk er i tillegg et stort pluss)


Vi kan tilby:

 • En helt sentral og avgjørende rolle i et av de viktigste satsingsområdene til en av landets største dagligvareaktører
 • Konkurransedyktige lønns, forsikrings, og pensjonsordninger
 • Et sterkt og profesjonelt fagmiljø med et klart fokus på personlig og faglig utvikling
 • Sentrale og moderne kontorlokaler på Sinsen og Grorud i Oslo
 • Fleksibilitet rundt arbeidstid og arbeidssted


Har du noen spørsmål rundt stillingen eller bare vil ta en uformell prat? Kontakt rekrutteringsansvarlig Marius Lugg på 45050582/marius@firstengineers.com.

Interested in this job?
Apply
Interested in this job?
Apply
Sounds like something created specifically for you?
Apply for this job

First Engineers collects and processes personal data in accordance with the EU General Data Protection Regulation (GDPR). See the privacy notice for further details.

Powered by Workable